Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

GOSPODARKA ROLNA
ORGANICZNA PŁYTA
OBORNIKOWA jako układ modułowy dla poprawy jakości wód gruntowych

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
SEKWENCYJNY SYSTEM
BIOFILTRACJI ŚCIEKÓW jako układ hybrydowy dla poprawy efektywności oczyszczania ścieków

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Projekt Azostop

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ). Rozwiązania te służą ograniczeniu odpływu związków biogennych (związki azotu i fosforu) z rolniczych i komunalnych źródeł zanieczyszczeń.

Platforma Interesariuszy

Zapraszamy do dyskusji oraz
kierowania pytań
do ekspertów ERCE PAN

Aktualności

Konferencja Naukowa "RevitaLife 2018"

Problemy z czystością wód, powody ich występowania, a także różnorodne metody radzenia sobie z nimi - tak w skrócie można opisać tematykę rozmów, wykładów i niejednokrotnie burzliwych dyskusji, toczących się w trakcie drugiej edycji szczecineckiej Konferencji Naukowej "RevitaLife 2018", odbywającej się w tych dniach w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.

więcej
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

6! Bio w Łodzi. Wielkimi krokami zbliża się szósta edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

więcej
Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

12 lipca 2018 został podpisany dokument zawierający nowe wytyczne dotyczące m.in. sposobu, miejsca i czasu przechowywania gnojówki, gnojowicy oraz obornika wykorzystywanych jako nawóz naturalny.

więcej