Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

GOSPODARKA ROLNA
ORGANICZNA PŁYTA
OBORNIKOWA jako układ modułowy dla poprawy jakości wód gruntowych

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
SEKWENCYJNY SYSTEM
BIOFILTRACJI ŚCIEKÓW jako układ hybrydowy dla poprawy efektywności oczyszczania ścieków

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Projekt Azostop

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ). Rozwiązania te służą ograniczeniu odpływu związków biogennych (związki azotu i fosforu) z rolniczych i komunalnych źródeł zanieczyszczeń.

Platforma Interesariuszy

Zapraszamy do dyskusji oraz
kierowania pytań
do ekspertów ERCE PAN

Aktualności

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” PotamON 2019, Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych 25-27 IX 2019, Łukęcin

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

więcej
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, 7 X 2019, Łódź

Kongres jest inicjatywą cykliczną, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki.

więcej
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", 7-8 XI 2019, Szczecinek

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", zgłębiająca tematykę metod rewitalizacji i rekultywacji wód. Krajowa czołówka ekspertów i naukowców, zajmujących się na co dzień stanem wód wymieniała się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi stosowania zabiegów rewitalizacyjnych oraz związanych z nimi zagrożeń i problemów.

więcej