Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

GOSPODARKA ROLNA
ORGANICZNA PŁYTA
OBORNIKOWA jako układ modułowy dla poprawy jakości wód gruntowych

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
SEKWENCYJNY SYSTEM
BIOFILTRACJI ŚCIEKÓW jako układ hybrydowy dla poprawy efektywności oczyszczania ścieków

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Projekt Azostop

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ). Rozwiązania te służą ograniczeniu odpływu związków biogennych (związki azotu i fosforu) z rolniczych i komunalnych źródeł zanieczyszczeń.

Platforma Interesariuszy

Zapraszamy do dyskusji oraz
kierowania pytań
do ekspertów ERCE PAN

Aktualności

Etapy konstrukcji dwóch modułowych Organicznych Płyt Obornikowych w lokalizacjach wybranych podczas fazy K

Każda modułowa OPO składa się z horyzontalnej części pod miejscem składowania obornika (złoże w pozycji poziomej) oraz złoża w pozycji pionowej (wertykalnej) umiejscowionego na drodze spływu odcieków.

więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projektu TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP.

więcej
Rozpoczęcie drugiej fazy projektu AZOSTOP

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpoczęło drugą fazę projektu AZOSTOP. Nowymi partnerami w realizacji fazy B+R są firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku oraz Mikronatura Środowisko z Poznania.

więcej