Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
VIII International Agriculture Symposium “AgroSym”
FORUM "AGROSYM" W JAHORINA

W dniach 5-8 października 2017 roku odbyło się w Jahorina Międzynarodowe Sympozjum -  VIII International Agriculture Symposium “AgroSym”. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób z 12 krajów, w tym z Serbii, Iranu, Niemiec, Czarnogóry, Polski, Bułgarii, Francji, Słowacji, Norwegii, Hiszpanii, Litwy i Meksyku. Uczestnicy spotkania z uwagą obejrzeli prezentację na temat nowych wynalazków Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, czyli Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków oraz Organicznej Płyty Obornikowej, innowacyjnych produktów umożliwiających obniżenie poziomu emisji związków biogennych, zwłaszcza azotu i fosforu do środowiska wodnego.