Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Rozporządzenie Rady Ministrów
Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – w dniu 12 lipca 2018 zostało podpisany dokument zawierający nowe wytyczne dotyczące m.in.  sposobu, miejsca i czasu przechowywania gnojówki, gnojowicy oraz obornika wykorzystywanych jako nawóz naturalny. W związku z tym propozycja składowania obornika na Organicznej Płycie Obornikowej staje się jeszcze bardziej potrzebnym i konkurencyjnym, w stosunku do istniejących rozwiązań, produktem niezbędnym dla rolników. 

Pełna treść rozporządzenia w załączniku.