Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa RevitaLife 2017
"REVITALIFE 2017" W SZCZECINKU

W dniach 26-27 października 2017 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2017".  W spotkaniu uczestniczyło 22 przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz firm zainteresowanych wdrożeniem Organicznej Płyty Obornikowej 
i Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków na terenie Polski. W trakcie Konferencji dr Agnieszka Bednarek jako reprezentant Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN omówiła prezentację nt "Ekohydrologiczne podstawy ograniczania eutrofizacji w systemach rzecznych i zbiornikach zaporowych".